Zwroty i reklamacje

 

Prawo do odstąpienia od umowy

-Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres sklep@tulaszek.pl podany w niniejszym Regulaminie.

-Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie zamówionego towaru do klienta

-Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez tulaszek.pl, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy.

-Towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

-W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: ul. Kasztelańska 31, 20-810 Lublin

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób z załączonymi gadżetami i oryginalnym opakowaniem, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

Reklamacje

Jeżeli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Kasztelańska 31, 20-810 Lublin Lublin lub mailowo pod adres sklep@tulaszek.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

Gwarancja

Obowiązkiem prawnym naszej firmy OLG sp z o.o. jest dostarczenie do klienta zamówionego towaru bez wad. Jeżeli

otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od

Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona przez producenta i otrzymałeś

kartę gwarancyjną wraz z towarem, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.